databaser-skal-hackes

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Prosjektet Kultur- og naturreise skal 7.–8. februar avholde et såkalt hackathon, #Hack4NO, opplyser Kulturrådet.

Da inviteres hackere, designere og andre til å hente fram, visualisere og videreformidle gode historier fra offentlige databaser som inneholder bilder, kart, flyfoto, kulturminner og kunstverk.

Målet med prosjektet Kultur- og naturreise er å gjøre innhold i fagdatabaser mer tilgjengelig for å øke kunnskapen om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.