De fleste samarbeider om forskning

Av Forskerforum

Publisert 16. desember 2013

de-fleste-samarbeider-om-forskning


Få europeiske forskere jobber alene med forskningsartiklene sine.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

EUROPA: Mer enn halvparten av europeiske forskningsartikler er skrevet i samarbeid med forskere utenfor egen institusjon, viser en ny studie.

Bare tolv prosent av europeiske artikler hadde kun én forfatter, viser undersøkelsen av Science Europe og Elsevier, ifølge Times Higher Education.

23 prosent av samforfatterne var ikke-europeere, men undersøkelsen tyder også på at kulturell nærhet har stor betydning for samarbeid. Storbritannia og Tyskland samarbeider mest, men Tyskland og Sveits, Slovakia og Tsjekkia, og Sverige og Danmark, trekkes også frem som signifikante samarbeidspartnere.