De var unge forskertalenter. Derfor sluttet de i akademia.

Morten Fosaas (33) leverte aldri doktoravhandlingen. – Det eneste jeg ville kvalifisert meg til, var en ny fase med uforutsigbarhet og usikkerhet.