Det sterke skjønn

Først skal studentene tolke spørsmålene, så skal sensor tolke svarene. Kanskje ikke så rart at karakterene kan sprike?