Det blir færre kvinnelige rektorer i år

Halvparten av de største universitetene bytter rektor i år. Da blir det færre kvinner i topp.