– Det er helt krise. Vi utdannes ikke til å bli lærere.

Den nye masterutdanningen for lærere skulle løse mange av problemene i norsk skole. Men lærerstudentene er de minst fornøyde med studietilbudet, søkertallene synker og Norge styrer mot en stadig større lærermangel.