– Det er ikke riktig å fjerne firerkravet i matematikk nå
LUKK
Annonse
Annonse

– Det er ikke riktig å fjerne firerkravet i matematikk nå

Av Jørgen Svarstad

Publisert 6. januar 2022 kl. 18:26

Hver tredje lærerstudent stryker i matematikk. Likevel senker regjeringen karakterkravene i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

Torsdag kom resultatene for de nasjonale matematikkeksamenene som alle lærerstudenter må ta i løpet av studiet.

Hver tredje student fikk stryk. Blant de som skal undervise på 1.-7. trinn, strøk nesten en av fire. Bare én prosent fikk toppkarakteren A. Det var også flere som strøk denne høsten enn i fjor høst.

Samtidig har regjeringen bestemt at man ikke lenger trenger å ha karakteren 4 i matematikk fra videregående for å komme inn på lærerutdanningene. Nå blir kravet 3, som det var tidligere. Det var i 2016 at Solberg-regjeringen innførte firerkravet.

Margret Hagerup (H) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget mener de høye stryktallene viser at det ikke er riktig å senke opptakskravet i matematikk.

– Vi mener det ikke er riktig å fjerne firerkravet nå. Vi ser en bedret gjennomføring for lærerstudenter, og det er ingen tvil om at lærernes kompetanse har mye å si for å utjevne forskjeller i elevenes forutsetninger, sier hun.

Hun viser til en en analyse fra forskningsinstituttet Nifu fra 2020. Den viste at flere lærerstudenter gjennomførerte de første to årene av grunnskolelærerstudiet etter at firerkravet ble innført.

– Matematikk er et fag som er nyttig, enten du er samfunnsfagslærer, norsklærer eller matematikklærer. Og bakgrunnen for firerkravet var å få enda sterkere kandidater fra videregående til å søke lærerutdanning, minner Hagerup om.

Hun synes matteresultatene til lærerstudentene er for dårlige.

– Det må gjøres mer for at flere studenter skal lykkes med matematikk. Det er store forskjeller på resultatene fra de ulike utdanningsinstitusjonene og jeg håper de vil se på måter og lære av hverandre på, slik at flere studenter lykkes, sier hun 

Les også: