– Det er ute av kontroll. Vi må gjøre noe med makten til forlagene.

Norges største universiteter og høyskoler brukte i fjor 210 millioner på å kjøpe vitenskapelige tidsskrifter.