– Det er vanligere at folk sitter og gråter, enn at de ikke gjør det

Mange ph.d.-stipendiater sliter psykisk, viser ny studie. Kristine Mollø-Christensen ved Universitetet i Oslo treffer de som er lengst nede.