Akademia: Dette ser arbeidsgiverne etter når de skal ansette

Det holder ikke å være god, man må vise at man blir stadig bedre.