Det planlagte Oslo-universitetet har fått et navn

Med knappest mulig flertall bestemte styret seg for «OsloMet – Storbyuniversitetet» . – Et ytterst dårlig navn, sier språkprofessor Finn-Erik Vinje.