Det ville bli en katastrofe om engelsk ble enerådende på universiteter og høyskoler

«Jeg har ledet en rekke disputaser, og i nitti prosent av tilfellene har jeg opplevd en mye ledigere og bedre samtale på norsk», skriver Bente Christensen.