- Dette kunne de spart seg

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 30. mai 2017

Høyskoleansatte mener ledelsens strategi har feilet. – Burde ikke snakke ned høyskolen, svarer rektor.

– Det begynner å synke inn i fagmiljøet at vi nå snart er helt aleine og at vi begynner å se konturene av hva dette vil koste oss, sier Rolf Werenskjold, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda.

Høyskolen har endt opp alene etter den store fusjonsprosessen ved universitetene og høyskolene.Nå har høyskolen bestemt seg for å inngå i et samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde.  I et åpent brev ber en gruppe ansatte høyskolestyret om å vurdere NTNU som fusjonspartner i stedet.

Frykter tvangssammenslåing

– Vi ønsker en ordentlig debatt om disse tingene, som vi ikke har hatt, sier Werenskjold som er en av personene som har signert brevet.

I brevet hevder de ansatte at dagens ledelse ikke har evnet å tilpasse seg utviklingen i sektoren de siste årene, og de hevder at høyskolen blir straffet for sin alenegang. Det blir også vanskeligere å tilfredsstille kravene myndighetene setter til universiteter og høyskoler, mener de.

– Vi får dårligere budsjetter, dårligere vilkår for forskning, og vi vil komme i en konstant skvis for å tilfredsstille Nokuts krav til kompetanse i viktige kjernefag, som lærerutdanningen, og etter hvert også i mediefag, sier Werenskjold.

– Skulle vi havne i en situasjon hvor denne regjeringen fortsetter, tror jeg ikke det tar så lang tid før vi blir tvangssammenslått. Da gjelder det å bli slått sammen med den rette. Vi inviterer til en åpen og fordomsfri debatt om hva som gagner høyskolen best. Den debatten må ta inn over seg at situasjonen er sterkt endret på veldig kort tid. Vi kan ikke være den eneste som ikke har fusjonert, det vil få konsekvenser for rekruttering av fagfolk. Vi kan ikke være en høyskole for spesielt interesserte, sier Werenskjold.

Beklagelig

Rektor Johan Roppen har selv svart på brevet til styret i et innlegg. Han mener det er unødvendig å snakke ned høyskolen.

– Folk må få skrive og mene det de vil, men jeg er uenig i det saklige innholdet og kravet om at styret må gjøre vedtak om fusjon med NTNU. Ellers syns jeg det er beklagelig at de snakker ned sin egen arbeidsplass. Jeg syns det er unødvendig. Det må være mulig å være uenige uten å snakke ned vår nåværende situasjon og andre deler av høyskolen. Det kunne de ha spart seg.

– Bør ansatte spare seg for å ta opp strategiske valg til debatt og analyse?

– Deler av brevet er forsøk på analyse, mens andre deler av det syns jeg er å snakke ned. Det hadde vært fullt mulig å gjennomføre den analysen uten å snakke ned andre deler av høyskolen.

Roppen avviser også at NTNU er et godt fusjonsalternativ for høyskolen. Gjennom de siste 3-4 årene, mens strukturprosessen har stått på, har vestlandssamarbeidet utviklet seg mest, selv om Høgskolen i Sogndal avviste en fusjonsinvitasjon fra Volda. Sogndal har nå blitt en del av den nye Høgskolen på Vestlandet.

– Det vi til slutt satt igjen med var at vi i årene som kommer skal utvikle samarbeid med UiB og Høgskolen i Molde.

Blir ikke straffet

Samtidig avviser Roppen at høyskolen blir straffet for å stå alene, eller at det skal bli vanskeligere å rekruttere fagfolk til en liten høyskole.

– Nei. Vi ønsker alle bedre budsjett, og vi har forsøkt å følge med på om kuttene som har kommet handlet om at vi har vært vanskelige i strukturspørsmålet. Det er vanskelig å se at det er en direkte kobling der. Vi har fått fire nye stipendiatstillinger de siste årene. Det er mange for oss. Molde har ikke fått noen, så jeg ser heller ikke at vi blir straffet på den måten.

– Men tror du ikke fagfolk kan bli mer fristet av å jobbe på et universitet enn en liten høyskole?

– Jeg håper og tror at fremtidige forskere og lærere ser på arbeidsvilkår og det at de får jobbe med det de er interessert i fremfor tittelen som står over døra.

 

LES OGSÅ: