Følg live-sendingen fra fremleggelsen av OECDs rapport om norsk innovasjon, forskning og høyere utdanning.

Tirsdag legger OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, en rapport om norsk forskning, innovasjon og høyere utdanning. Følg fremleggelsen her: