Hans Blom ble valgt til rektor ved Høgskolen i Østfold. Ved Musikkhøgskolen fikk Peter Tornquist ingen motkandidater.

Denne uken var det rektorvalg ved Høgskolen i Østfold. Etter at alle stemmene er talt opp, viser resultatene at sittende rektor Hans Blom går av med seieren i rektorvalget, skriver høskolen på sine nettsider. Blom fikk 51.2 % av stemmene, noe som medførte at man ikke trengte en ny valgomgang.

– Jeg takker for tilliten jeg har fått som valgt rektor for styreperioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.  Selv om jeg har vært rektor i snart fem år, er det med ærbødighet, spenning og forventninger jeg vil gå løs på oppgaven som rektor også for neste periode, sier rektor Blom.

Harald Holone fikk 20,7 prosent av stemmene og Unni Hagen 18,1%

88,% av de teknisk/administrative stemte, 81,5 % av de i undervisnings- og forskningsstillinger og 8,2 % av studentene.

Ingen motkandidater

Norges Musikkhøgskole skulle egentlig også hatt rektorvalg i år. Men da fristen for å nominere kandidater gikk ut 16. januar, hadde det bare kommet inn ett forslag, nemlig sittende rektor Peter Tornquist og prorektor  Hilde Ringlund. Dermed blir det ikke urnevalg på rektor og prorektor, men de kommer etter alle solemerker til å fortsette. Det er opp til styret den 10. mars å godkjenne dem for en periode til.