Universitetene og høyskolene har stengt undervisning og arrangementer
LUKK
Annonse
Annonse

Universitetene og høyskolene har stengt undervisning og arrangementer

Av Julia Loge

Publisert 12. mars 2020 kl. 09:42

Studenter og ansatte sendes hjem over hele landet.

I løpet av onsdag 11. mars stengte stadig flere universiteter og høyskoler campusbasert undervisning og avlyste arrangemeter.

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til jevnlige møter med universitenes og høyskolenes interesseorganisasjon, UHR. Departementet har også bedt om ukentlige rapporter om smittede, karantener og tiltak.

Annonse

Torsdag melder Universitetet i Oslo at all undervisning flyttes til digitale flater eller avlyses. Universitetet i Bergen har sendt hjem alle studenter.

NTNU meldte tirsdag 10. mars at alle arrangementer som kan utsettes, skal utsettes. Torsdag formiddag avlyses også all undervisning på campus fram til 20. mars og ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra. NTNU ber alle ansatte som kommer fra reiser i utlandet holde seg hjemme i to uker, uansett hvilket land de har vært i. Studenter og ansatte frarådes å bruke kollektivtransport.

NMBU bestemte like før midnatt å innstille all undervisning på campus med øyeblikkelig virkning. NMBU fraråder også flyreiser til utlandet, og ber ansatte følge de samme restriksjonene privat som for tjenestereiser. Ansatte som ønsker å jobbe hjemmefra kan gjøre det.

UiT stanser all fysisk undervisning med umiddelbar virkning fram til 17. april og studenter skal ikke oppholde seg på campus. Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses. Ansatte oppfordres til hjemmekontor.

Høgskolen i Innlandet stanser all campusbasert undervisning fra i dag og skoleeksamener som skulle gått 12. og 13. mars er utsatt. Møter og kurs med mer enn 15 deltakere avlyses. Studentene kan fortsatt bruke lokalene. Ansatte som har mulighet til det anbefales hjemmekontor.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har stanset all campusbasert undervisning fram til 13. april. Ansatte anbefales å ha hjemmekontor og tjenestereiser i inn- og utland avlyses.

Nord universitet har avlyst campusbasert undervisning fram til helgen.

Høgskulen på Vestlandet avlyser all undervisning på alle sine studiesteder fram til 14. april. Ansatte oppfordres til å ha hjemmekontor og tjenestereiser avlyses.

Politihøyskolen har avlyst undervisning på campus.

Høgskulen i Volda har avlyst undervisning på campus. Studentene kan fortsatt bruke campus. «Kantine og bibliotek blir holdt åpne for at studentene skal ha et sted å være i stedet for å trykke seg sammen på studenthybler, men stoler blir fjernet for at man ikke skal sitte tett», står det på høyskolens hjemmeside.  

Universitetet i Stavanger avlyser undervisning på campus fram til 3. april. Biblioteket stenges og studenter oppfordres til å jobbe hjemmefra.

  • Les også: