Dropper imam-utdanning

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 23. februar 2018

Brå vending fra Kunnskapsdepartementet.

Religiøse ledere fra ulike trossamfunn ble tidligere i år lovet utdanning ved Universitetet i Oslo. Stortinget satte av fem millioner til etableringen i statsbudsjettet for 2018, noe som også er i tråd med den nye regjeringserklæringen.

Men slik blir det ikke. 

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier til Vårt land at det ikke er aktuelt å opprette en fullverdig imamutdanning nå og at de har vært i dialog med Det teologiske fakultet ved UiO.

Ifølge Sanner er det vanskelig å bygge opp en felles imamutdanning som vil kunne dekke behovene for alle muslimske trosretninger.

Teologisk fakultet ved UiO har i lengre tid satset på å utvide studietilbudet. Fakultetet har drevet med forskning og utdanning innenfor interreligiøse studier siden 2007, med vekt på islam og kristendom.