eilert-sundt--r-i-2017-

Eilert Sundt.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Nasjonalbiblioteket har fått i oppdrag å vurdere om 200-årsjubileet for teologen og samfunnsforskaren Eilert Sundt sin fødsel skal markerast med at 2017 blir erklært som offisielt Eilert Sundt-år, skriv NTB.

Forslaget kjem frå Farsund kommune, der han vart fødd i 1817. Sundt var ein pionér i fag som demografi og etnologi, og han blir rekna som far til norsk samfunnsvitskap, ifølgje Norsk biografisk leksikon.

Sundt står bak eit stort forfattarskap om arbeidstilhøve og sosiale problem i Noreg på midten av 1800-talet.