Eit lab-rotteliv

Rotter og mus skal ha noko av æra for årets norske nobelpris. May-Britt Moser fremjar openheit om dyreforsøk og kjærleik mellom forskarar og forsøksdyr.