Terroranslaget 22. juli 2011 har bidratt til opprettelsen av forskningssenteret C-REX.
Terroranslaget 22. juli 2011 har bidratt til opprettelsen av C-REX. Foto: Aksel Kjær Vidnes
Terroranslaget 22. juli 2011 har bidratt til opprettelsen av C-REX. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo ble offisielt åpnet 20. april.

Erna Solberg sto for åpningen i universitetets aula. Senteret, som er lagt til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, skal forske på høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold.

Det ble besluttet opprettet etter 22. juli-angrepet i 2011, og har som ambisjon å bli Europas ledende forskningssenter på sitt felt. Tidligere professor ved Politihøgskolen, Tore Bjørgo, skal lede senteret.