--engelsk-er-n-kkelen-til-suksess

Foto: CC/Vaughan Leiberum

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

– Nøkkelen til å gjøre en høyskole internasjonalt konkurransedyktig er at all undervisning foregår på engelsk.

Det sier økonomiprofessor Åke E. Andersson ved Internationella handelshögskolan i Jönköping til fagbladet Universitetsläraren.

Han er medforfatter av en rapport om Øresundsregionen, som anbefaler at det opprettes en internasjonal handelshøyskole i regionen.

Rapporten anbefaler også at andre institusjoner i regionen går over til engelsk som undervisningsspråk, på alle nivåer.