- Etter forutsetningene et godt resultat, sier Unio i Oslo kommune.

 

– Med trange økonomiske rammer har vi fått et akseptabelt resultat. For første gang har vi fått vår del av den økonomiske rammen. Dermed har vi brutt trenden med lavlønnsprofil i kommuneoppgjørene, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.

Det er første gang siden Unio ble stiftet i 2001 at partene i kommunesektoren har kommet fram til en forhandlingsløsning i et hovedoppgjør.

– Partene skal si seg veldig godt fornøyd med å ha landet dette uten mekling. Dette er en seier for forhandlingssystemet, sier Handal.

Høyere utdanning lønnes bedre

Rammen for oppgjøret i 2016 ble 2,4 prosent, som også er resultatet i konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget.

Forhandlingene innebærer også at:

  • dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til et forhandlingstema
  • alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe
  • lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå, og at alle får 16-årstrinn
  • partene er enige om en fordeling for mellomoppgjøret i 2017, med en ramme på 2,2 prosent

– Endelig har vi fått en aksept hos KS for at høyere utdanning må lønnes bedre i kommunesektoren, fastslår forhandlingsleder Steffen Handal.

Justeringer i Oslo

Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden.

– Det er bra at KS holder fast ved at det skal forhandles om endringer i tjenestepensjonen til alle de kommuneansatte. Dette er et viktig prinsipp for alle kommunalt ansatte, sier Handal.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Også der kom partene til enighet i natt.

– Vi har fått til et godt resultat gitt de økonomiske forutsetningene som lå til grunn for oppgjøret, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Løsningen i Oslo kommune landet også på en ramme på 2,4 prosent, men fordelingen innebærer at alle får et generelt tillegg på 2 prosent, minimum 8500 kroner, og at det avsettes midler til lønnsmessige justeringer for grupper som det skal forhandles om til høsten.

Ikke lokale forhandlinger

– Vårt viktigste krav var at det skulle avsettes midler til justeringsforhandlinger. Det er vi godt fornøyd med at vi har fått til, sier Andersen. Det avsettes 0,53 prosent til disse forhandlingene. Det utgjør i underkant av 63 millioner kroner.

Hva som blir det endelige økonomiske resultatet for den enkelte avhenger av resultatet i justeringsforhandlingene. Den økonomiske rammen for oppgjøret totalt er 2,4 prosent, som i kommunesektoren for øvrig. Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger i år, noe Unio heller ikke krevde.

– Jeg har store forventninger til at Oslo kommune prioriterer Unios grupper i høstens justeringsoppgjør. Økt lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse er viktig for oss, sier Andersen.