Erik Fosse brukte persondata om 50 000 kvinner uten lov

Hvert år bryter norske forskere personvernreglene uten å vite det. Prosjekter blir stanset, doktorgradsstudenter får ikke fullført, og universitetene kan få gigantbøter.