Et heseblesende og ganske monomant oppgjør med forbrukersamfunnet

Den største svakheten i Knut Kolnars dystopi er den totale mangelen på politisk og økonomisk maktanalyse.