Et oppgjør med forskningen

Jon Helgheim får krass kritikk for å så tvil om forskningens troverdighet. Men har han ikke litt rett?