En gruppe norske akademikere har fått sølvprisen til lærebokforfatternes Oscar – Best European Learning Materials Award.

– Det er helt vilt, dette var en utrolig gledelig overraskelse, sier Knut Dørum, en av prisvinnerne, til UiA.no.

Han har sammen med tre andre skrevet læreboken «I ettertid», for historieundervisning for VG2 og VG3 som presenterer Norges- og verdenshistorie fra antikken og fram til våre dager. Akademikerne har konkurrert med lærebøker fra alle typer fag og disipliner, ifølge samme nettsted.

Fire forfattere

Laget som står bak læreboken er:

Synnøve Hellerud: Lektor, har historie hovedfag og har forfattet lærebøker i historie for ungdoms- og videregående skole.

Ketil Knutsen: Førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger.

Magne Njåstad: Professor i historie ved Institutt for historiske studier på NTNU.

Knut Dørum: Professor i historie ved Universitetet i Agder.

Knut Dørum. Foto: UiA

– Det er særlig gledelig at vi fra historiefaget vinner en slik pris. Historie dreier seg jo i bunn og grunn om å kunne fortelle en god historie som fanger leseren eller tilhøreren, og å variere de litterære virkemidlene. Dette var jo opprinnelig historiefagets varemerke, noe mange historikere har glemt, sier Dørum.

Kan bli oversatt

Nå vil boken antakelig bli oversatt til engelsk og andre europeiske språk. Samtidig er prisen et sterkt kort på hånden når de fire akademikerne støtte til nye forsknings- og utdanningsprosjekter. Boken regnes som et pedagogisk nybrottsarbeid.

Forfatternes hovedgrep er at de har tatt utgangspunkt i personer og dramatiske hendelser for å gjøre historien mer håndgripelig og engasjerende.

– Vi tar utgangspunkt i enkeltmenneskets opplevelser av hendelsene og setter denne historien i en større sammenheng, sier Dørum ifølge UiAs hjemmeside.