Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Færrest forelesere ved private høyskoler

Av Forskerforum

Publisert 30. oktober 2013

Antall studenter per vitenskapelig ansatt kan variere fra 2 til 64 ved landets universiteter og høyskoler.

f-rrest-forelesere-ved-private-h-yskoler


Studentene på Handelshøyskolen BI har langt færre forelesere per student enn noen annen utdanningsinstitusjon i Norge.

Det er store variasjoner mellom de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge når det gjelder antall studenter per vitenskapelig ansatt. Ifølge studentavisen Universitas skiller Handelshøyskolen BI seg kraftig ut med hele 64 studenter per faglig tilsatt, en økning fra 46 i 2009. Til sammenligning har Universitetet i Oslo i gjennomsnitt åtte studenter per faglig ansatt, skriver avisen.

BI-ledelsen mener utviklingen ikke går ut over det akademiske tilbudet til studentene. Viserektor ved BI, Ulf Henning Olsson, ønsker ikke å kommentere hva utviklingen skyldes. Han mener BI innfrir studentenes forventninger, selv om de er flere som må dele på hver akademiker.

– I tillegg til egne faglige tilsatte henter BI også inn personer fra næringslivet som bidrar med viktige erfaringer og kompetanse til studentene, sier Olsson til Universitas.

– Har ikke plass til dovendyr

Også ved Markedshøyskolen er antallet studenter per vitenskapelig ansatt høyt. I 2012 var det nesten 43 studenter per vitenskapelig ansatt. Rektor Trond Blindheim insinuerer at fordelingen skyldes effektive ansatte.

– Som privat stiftelse har vi ikke plass til verken pedagogiske dovendyr, dorskere eller folk som er fritatt undervisning, sier Trond Blindheim til Universitas.

Han mener fagstaben ved private høyskoler underviser og veileder dobbelt så mye som fagpersonalet ved offentlige utdanningsinstitusjoner.

 – I tillegg forsker og publiserer de jevnt og trutt i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Hvis vi hadde hatt færre studenter per faglig ansatt, så hadde vi havnet i skifteretten, sier Blindheim.

Store forskjeller skyldes økonomi

Det er store forskjeller mellom institusjonene. I snitt har universitetene 8,6 studenter per faglig ansatt, ifølge tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Universitetet i Nordland har imidlertid 19,8 studenter, Universitetet i Agder har 17,3 og Universitetet i Stavanger har 13,9. De eldre universitetene, som har en annen finansiering enn de nye, har langt lavere antall. Universitetet i Tromsø har 6,7 studenter per faglig tilsatt, Universitetet i Bergen 7,1 studenter, NTNU 7,4 studenter og UMB 7,7.

Ifølge studiedirektør ved Universitetet i Agder, Bjørn Monstad, skyldes forskjellen først og fremst de økonomiske rammene som regjeringen setter.

 – I likhet med universitetene i Nordland og Stavanger blir vi fortsatt finansiert som om vi er en høyskole. Det betyr at vi ikke får like mye penger fra regjeringen til å finansiere forskning som de gamle universitetene, sier han til studentavisa.

I snitt har de statlige høyskolene 17,8 studenter per vitenskapelig ansatt, mens de vitenskapelige høyskolene har 10,4. Særlig Norges veterinærhøgskole skiller seg ut med 2,4 studenter per vitenskapelig ansatt, ifølge DBH-tallene.  I snitt i hele universitets- og høyskolesektoren er forholdstallet relativt stabilt rundt 12 studenter per vitenskapelig ansatt.