Første uteksaminerte nærings-ph.d.

Av Forskerforum

Publisert 30. april 2012

f-rste-uteksaminerte-n-rings-ph-d-

De første doktorene i Forskningsrådets ordning for nærings-ph.d. er nå uteksaminert, melder Forskningsrådet.

Tove Evjen og Mathieu Ichard er de to første som har tatt doktorgrad på jobb med støtte fra Forskningsrådets Nærings-ph.d.-ordning.

Dobbel kompetanse

Nærings-ph.d-ordningen ble etablert av Forskningsrådet i 2009, og er tilskudd til en treårig forskerutdannelse. Programmet som er en del av regjeringens satsing på å øke forskningen i næringslivet, gir kandidatene mulighet til å ta en doktorgrad samtidig som de er ansatt i en bedrift. Problemstillingene kandidatene forsker på skal ha klar relevans for bedriftene de jobber i.

– Kandidatene får i disse tilfellene en unik mulighet til å drive faglig arbeid i et bedriftsmiljø og se forskningen i en kommersialiseringssammenheng. Dermed styrker ordningen båndene mellom forskning og næringsliv og skaper dobbel kompetanse, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Kommersiell verdi

De første doktorandene fremhever også verdiene det gir å forske mens man jobber i en bedrift.

– Nærings-ph.d. har gitt meg muligheten til å se resultater av min egen forskning brukt i bedriften før jeg hadde avlagt graden, noe som er veldig tilfredsstillende. For firmaet gir forskerkompetanse kommersiell verdi, gjennom at nye produkter blir skapt, sier Mathieu Ichard, som nettopp har tatt doktorgrad i kjemisk teknologi hos Gexcon AS.

Det samme forteller Tove Evjen som har tatt sin grad hos firmaet Epitarget AS.

– Tempoet og dynamikken i hverdagen blir helt annerledes når du forsker i en bedrift. Her er fokuset å bruke forskningen til å utvikle produkter og teknologi som forhåpentligvis blir samfunnsnyttig, sier Tove Evjen som har forsket på kreftmedisin.

Forskningsrådet beregner å gi 40 nye tilsvarende prosjekter i 2012.