Fafo har sendt ut permitteringsvarsel til ni ansatte

Korona-viruset går hardt utover forskningsinstituttene.