Fafo trekker rapport om «menneskeraser»

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. juni 2019

Spørsmålet om «menneskeraser» i Fafo-rapporten fikk skarp kritikk. Nå skal forskningsstiftelsen gjennomgå rapporten og publisere en ny versjon.

Det vakte oppsikt da rapporten, som handler om holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat, viste at en av fire nordmenn sa seg enige i at de «tror noen menneskeraser rett og slett er smartere enn andre».

Dette spørsmålet fikk sterk kritikk, blant annet av sosiolog og skribent Kjetil Rolness og statistikkprofessor Ottar Hellevik.

«Hvordan gjøre nordmenn til rasister? Ved å rope i skogen og kalle det forskning.», skrev Rolness i Aftenposten.

Nå varsler Fafo på sine nettsider at de vil gjennomgå og korrigere rapporten.

«Uklarheter i spørsmålsstillingen kan ha ført til at mange har sagt seg enige i påstanden, uten at vi med sikkerhet kan vite presist hva de faktisk har sagt seg enig i, slik blant andre Ottar Hellevik har påpekt», heter det i meldingen.

«Vi innser at dette spørsmålet ikke fungerer etter intensjonen, og det får konsekvenser for hvordan vi kan bruke svarene på spørsmålet. Fafo gjennomgår derfor rapporten og korrigerer der det omtalte spørsmålet benyttes. Når arbeidet er ferdigstilt, vil vi publisere en ny utgave av rapporten på våre nettsider», skriver Fafo videre.

De understreker at selv om de aldri tenkte at dette spørsmålet skulle brukes som et mål på rasisme i samfunnet, viser debatten og medieoppslagene viser at dette ikke har kommet klart nok fram.

  • Les også: