Nå skal de over 15 000 norske fagskolestudentene få studiepoeng.

Fagskolene tilbyr  korte yrkesrettede utdanninger. Nå vil politikerne på Stortinget heve statusen til denne utdanningstypen. I fremtiden vil gi studiepoeng og anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning», skriver NTB.

Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag fram sin innstilling til regjeringens forslag for å styrke fagskolene.

En samlet komité vil at skolene anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning» og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente «fagskolepoeng». Studenter fra fagskoler får også tilleggspoeng ved opptak til universitet og høyskoler.

– Et gjennomslag

– Det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen vår nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig er det viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet, sier Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter ifølge NTB.

Organisasjonen setter også pris på at det stilles krav til yrkeserfaring i fagmiljøet på skolen og at studentene får lik rett til velferdstjenester i studentsamskipnader.

– Vi er svært glad for at både regjeringen og Stortinget vil øke antall studieplasser på fagskolene i fremtiden, sier Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt Fagskoleråd.

Rødgrønn kritikk

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet synes imidlertid meldingen inneholder for få tiltak for å bygge ut fagskolene, går det fram i merknadene i komitéinnstillingen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) får dessuten kritikk for å komme sent på banen med sitt fagskoleløft.

NHO er og LO har vært opptatt av å løfte fagskolene.

– Personer med fagskoleutdanning er en svært etterspurt ressurs, og arbeidslivet trenger flere med fagskoleutdanning, har NHO-sjef Kristin Skogen Lund uttalt.