Fakultetet vil gjøre det lettere å ansette unge folk. Forskerforbundet kaller det aldersdiskriminering.
Annonse
Annonse

Fakultetet vil gjøre det lettere å ansette unge folk. Forskerforbundet kaller det aldersdiskriminering.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 28. mars 2019

En formulering i en utlysningstekst får Forskerforbundets lokallagsleder til å reagere.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Oslo (UiO) ønsker seg flere unge kvinner til fakultetet, skriver Uniforum.

Men måten de gjør det på, får Forskerforbundet til å reagere. Akkurat nå har fakultetet utlyst en treårig stilling som førsteamanuensis innen robotikk og intelligente systemer.

Annonse

Ville prioritere forskning fra de siste fem årene

Ledelsen ønsker å gi seg selv mulighet til å velge en yngre søker til stillingen, fremfor en eldre med mer erfaring. I utlysningen står at kandidaten blant annet må ha kompetanse og publisert forskningsarbeid innen kunstig intelligens og maskinlæring. Og deretter: «Vurderingen av dette vil være med prioritet på siste 5 år.»

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiO Belinda Eikås Skjøstad er svært kritisk til formuleringen.

– Kvalifikasjonsprinsippet gjelder, den best kvalifiserte skal stille sterkest, og søkere skal ha like stor sjanse i en ansettelsesprosess enten de er 54 eller 44 år. Å bruke mot noen at de er såkalt «overkvalifisert», kan man ikke. Enten er søker kvalifisert for en stilling, eller ikke, noe sivilombudsmannen vil bekrefte, sier hun til Uniforum.

– Hvis arbeidsgiver i en kunngjøring ønsker å angi at de er på jakt etter kun yngre søkere, er det aldersdiskriminering og følgelig en praksis som er ulovlig, fortsetter hun.

Fra utlysningen. Her er den omstridte formuleringen.

MatNat-dekan: – Et likestillingsvirkemiddel

Dekan ved MatNat Morten Dæhlen sier at man ønsker å rekruttere førsteamanuenser først og fremst som et likestillingsvirkemiddel.

– Dette handler utelukkende om å oppnå bedre kjønnsbalanse, dvs. kunne utlyse stillinger der det finnes tilgang på kvalifiserte kvinnelige søkere eller der tilgangen på kvalifiserte kvinnelige søkere er størst. Det er blant de yngre, noe som har medført at vi primært lyser ut stillinger på førsteamanuensis-nivå der brorparten av søkerne forventes å være yngre enn de som vil søke utlyste professor-stillinger, skriver han i en epost til Uniforum.

Fikk ja fra diskrimineringsombudet

MatNat kontaktet i fjor Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å finne fram til en utlysningstekst som gjør at de lovlig kan velge en søker med mindre erfaring.

«Vi har et sterkt ønske om å lyse ut faste stillinger på førsteamanuensisnivå med formuleringer som gjør at vi ikke behøver å tilsette professorkompetente eldre søkere som er i slutten av sitt arbeidsliv, samtidig som vi ikke bryter noe regelverk», står det i brevet, ifølge Uniforum.

I sitt svar til MatNat skrev ombudet at det var lov å bruke denne formuleringen i en utlysningstekst: «Vitenskapelige arbeider med særlig vekt på de siste fem års produksjon».

Ombudet gikk altså god for en variant av formuleringen som MatNat nå har brukt i sin stillingsutlysning.

  • Les også: