Farvel språklærar, vi har ChatGPT no!

Med språkmodellane sitt inntog i utdanninga må vi tenke på kva vi ikkje kan overlate til maskinene, meiner Gunvor Sofia Almlie.