Finansiering: – Endringene er ikke en innstramming for kunstutdanninger

Kunstutdanningene frykter at regjeringens forslag til nytt finansieringssystem betyr mindre å rutte med. Regjeringen mener det vil ha begrenset effekt.