Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Finansministeren får kritikk i SSB-saken

Av Forskerforum

Publisert 22. mars 2018

Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener Siv Jensen har handlet kritikkverdig i saken om omorganiseringene i SSB.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite la tirsdag denne uken fram sin innstilling i saken om håndteringen av omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB). Flertallet i komiteen går inn får at det rettes kritikk mot finansministerens embetsutøvelse i saken.

Vanskelig omorganisering

Kontroll- og konstitusjonskomiteen tok tak i saken etter at Christine Meyer trakk seg som direktør for SSB i november i fjor. Noe av bakgrunnen var interne stridigheter omkring en større omorganisering av SSB. Omorganiseringen som Meyer var i ferd med å gjennomføre, ville blant annet medføre at et tjuetalls stillinger ville overføres fra SSBs forskningsavdeling til de ulike statistikkavdelingene. De gjenværende forskerne skulle fokusere på publisering av forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter.

Les også: – For store endringar på kort tid

Omorganiseringene førte til mye motstand og usikkerhet internt i SSB, og etter hvert bekymring om SSBs rolle og samfunnsoppdrag også utenfor byrået. Det endte med at finansminister Siv Jensen uttalte at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer, med den følgen at Meyer trakk seg fra stillingen. Omorganiseringene ble stilt i bero i påvente av at et regjeringsutvalg som skulle vurdere endringer i statistikkloven, skulle gjøre ferdig sitt arbeid. Utvalget leverte sin utredning denne uken.

Les også: – Christine Meyer har ikke min tillit

Meyers og Jensens versjoner av omstendighetene rundt Meyers avgang var vidt forskjellige, og førte til at kontrollkomiteen arrangerte høringer for å komme til bunns i hendelsesforløpet. Mens Meyer hevdet at hun hadde departementets støtte til omorganiseringene, mente Jensen at hun i lengre tid hadde uttrykt at omorganiseringene måtte vente til statistikklovutvalget hadde levert sin utredning.

– Kunne gått lenger

I forbindelse med kontrollkomiteens høringer har det blant annet kommet fram at hemmeligstemplede notater fra møter mellom Meyer og finansdepartementet er blitt endret i departementet i ettertid, og det er satt spørsmålstegn ved finansministerens informasjon til Stortinget underveis.

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV og medlem av kontrollkomiteen, sier til NRK at SV i utgangspunktet mente det var grunnlag for å gå lengre i kritikken av statsråden enn komiteflertallet til slutt valgte å gjøre.

– Det er et helt åpent spørsmål om finansministeren snakker sant. Vi har prøvd å finne ut om hun har grunnlag for sine påstander, men vi har ikke klart og finne det, snarere det stikk motsatte, sier Fylkesnes til NRK.

Komiteen tilrår dessuten enstemmig at det ikke skal foretas omfattende endringer i SSB før saken har vært gjenstand for en åpen og demokratisk debatt, inkludert en egen sak til Stortinget.