Fakta

Array

 

Universitets- og høyskolerådet advarer mot useriøse e-tidsskrifter som seiler under falskt open access-flagg, skriver Universitetsavisa.

– Det siste året fått vi fått en masse henvendelser fra forskere rundt om i landet om. De har blitt mistenksomme etter å ha fått tilbud om superraske fagfelleprosesser, noen helt ned til noen dager, sier professor og leder av Publiseringsutvalget i UHR Ole Gjølberg til avisa.

Gir ikke uttelling

UHR har nå fjernet nesten 200 tidsskrifter som poenggivende kanaler for vitenskapelig publisering.

Dette er tidsskrifter som har tatt seg betalt for en fagfellevurdering som reelt ikke har funnet sted. Fagfellevurderingen av vitenskapens kvalitetssikring er en forutsetning for at forskeren skal få godkjent arbeidet gjennom tellekantsystemet.

Publiseringsutvalget i UHR mener 188 tidsskrifter er såpass suspekte at det ikke ønsker dem som godkjente kanaler – som alle er på vitenskapelig nivå 1. Disse tidsskriftene er nå «nullet» fra Kanalregisteret i Database for høyere utdanning (DBH), og vil ikke lenger gi uttelling.

Har publisert nordmenn

I tidsskriftene har UHR funnet 129 vitenskapelige artikler skrevet av forskere ved norske institusjoner siden 2008. Det siste året ble 36 artikler publisert i disse kanalene.

Publikasjoner for 2011 er allerede godkjente. Problemet er for forskere som har publisert i år, eller som har artikler på vent i et av disse, nå slettede, kanalene.

– De må nå finne seg et annet sted å publisere. Derfor er det viktig at institusjonene informerer sine forskere om dette, sier Gjølberg.

Knytter til seg navn

UHR vet svært lite om hvem som står bak lureriet. Forsøk på kontakt blir ofte ikke besvart i det hele tatt. Tidsskriftene oppgir land som Nigeria, Kenya, USA, Nederland, Kroatia, Pakistan, New Zealand, Singapore og Østerrike som utgivelsessted.

Gjølberg advarer samtidig forskere mot å la seg rekruttere til å sitte i redaksjoner for useriøse tidsskrift. Han mener de er ute etter å tilknytte seg navn og akademiske titler som gir anerkjennelse for å lure andre.

Listen over godkjente publiseringskanaler finner man i på DBHs nettsider.