Flere doktorgrader ved UiO ble stoppet

Av

Publisert 18. mai 2017

Utenlandske stipendiater får svi for at veiledere ikke søkte om godkjenning, skriver fagbladet Forskningsetikk. 

Fem doktorgradsprosjekter ved det Det Meedisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) har blitt stoppet. Det bekrefter  kommunikasjonsdirektør Stein Roar Fredriksen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til fagbladet Forskningsetikk. Dette fordi prosjektene manglet etisk godkjenning i Norge. Den samme professoren var veileder og prosjektansvarlig for flere av prosjektene som ble stoppet eller gransket. Flere saker er fremdeles under behandling.

15 prosjekter manglet godkjenning

Det var i 2015 at manglende etisk godkjenning fra Norge ble avdekket i over 15 publiserte forskningsartikler med forfattere fra Det medisinske fakultetet ved UiO , skriver fagbladet. Flertallet av artiklene var basert på internasjonalt samarbeid med forskningsinstitusjoner i utviklingsland.

Avsløringen kom som følge av at UiO-ledelsen ble mistenksomme mot en professor. Vedkommende var medforfatter, og samtidig hovedveileder for de fleste av doktorgradsprosjektene artiklene var del av. Som hovedveileder med prosjektansvar hadde professoren også ansvar for etisk godkjenning fra Norge. Men mange artiklene hevdet å ha en slik godkjenning. Men det viste seg at det ikke engang var levert søknad.

Minst seks doktorgradsprosjekter fra perioden 2005-2015 som var eller hadde vært under professorens veiledning, manglet godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Les også: Hvert år bryter norske forskere personvernreglene uten å vite det. Prosjekter blir stanset, doktorgradsstudenter får ikke fullført, og universitetene kan få gigantbøter.

Studenter fra utviklingsland

De fleste prosjektene var del av et nylig avsluttet stipendprogram for studenter fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia. Datainnsamlingen skjedde hovedsakelig i deres hjemland. I flere av prosjektene hadde studentene selv samlet inn data før de ble tatt opp i ph.d.-programmet ved UiO. Det forelå etisk godkjenning fra studentenes hjemland, men ikke fra Norge.

I 2016 konkluderte en granskningskommisjon med at rotet innebar brudd på forskningsetiske standarder, skriver Forskningsetikk.
Fire av de fem stipendiatene som fikk prosjektene sine stoppet, er nå i gang med nye prosjekter. Den siste, som forsket på diabetes i Bangladesh, har ventet på avklaring siden 2014.

Les også: NTNU-forskeren fattet mistanke. Nå er de svenske forskerne tatt for juks.

– Jeg gjorde som jeg ble fortalt 

Doktorgradene som allerede var avlagt da manglene ble avdekket, er fremdeles under behandling ved UiO og eventuelle konsekvenser er uavklart.

– Dette var helt i starten av min forskningskarriere, så jeg gjorde stort sett som jeg ble fortalt, sier en av doktorene til Forskningsetikk.

Les også: Stjernefall – historien om Paolo Macchiarini

Selskapet Deloitte kom i 215 med kritikk av ruinene for helseforskning ved UiO. I en revisjon avdekket de at verken Institutt for helse og samfunn eller Institutt for medisinske basalfag hadde oversikt over sine forskningsprosjekter. Dermed hadde de heller ikke grunnlag for å sikre etterlevelse av lovverket.

Den ansvarlige professoren er ikke lenger i Norge og vil ikke kommentere saken, skriver Forskningsetikk.  Han har imidlertid innrømmet og beklaget feilene som er begått.

Les også: