flere-doktorgrader

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Amerikanske universiteter tildeler stadig flere doktorgrader. Det til tross for at karrieremulighetene til kandidater med doktorgrad ser ut til å gå i feil retning, skriver Inside Higher Education.

Ifølge National Science Foundations produserer mange institusjoner flere kandidater enn det som lar seg absorbere i arbeidsmarkedet. I 2013 ble nær 53 000 personer tildelt doktorgrad i USA, opp 3,5 prosent fra året før og 29 prosent fra 2003.

Kun 62,7 prosent hadde en klar jobbavtale etter endt doktorgrad, som er det laveste nivået de siste ti årene.