Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

I fjor hadde norske museer 8 millioner enkeltbesøk, mot 7,6 millioner i 2008. Det er en økning på 5,8 prosent, ifølge SSBs statistikk for 2012.

I tillegg var det godt over to millioner besøkende i grupper. Til sammen besøkte dermed 10,7 millioner mennesker museene for å se over femti millioner gjenstander i flere tusen ulike utstillinger.

Sektoren har 3800 lønnede ansatte, hvorav 2900 er faste årsverk, en prosentandel faste stillinger på 76.

Museene mottok 2,86 milliarder i offentlig støtte.