flere-kvinnelige-styreledere

Norske museer har i de fleste tilfeller mannlige styreledere.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Med museumsreformen som ble påbegynt i 2001, gikk antallet kvinnelige styreledere kraftig ned. Nå kan det se ut til at utviklingen snur igjen.

Museumsnytt viste i 2011 hvordan kvinneandelen blant styrelederne sank fra 26 til 18 prosent mellom 2006 og 2009. Den største nedgangen skjedde der mange små organisasjoner gikk sammen til større organisasjoner.

Men nå er kvinnene på vei tilbake som styreledere. Museumsstatistikken for 2012 viser at 28 av 115 styreledere er kvinner, en andel på 24,3 prosent.