flere-sl-r-seg-sammen

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Som følge av økonomisk nedgang og budsjettkutt øker antallet sammenslåinger innen høyere utdanning, viser en rapport fra European University Association.

Nær samtlige høyere utdanningssystemer i Europa vurderer eller er i ferd med sammenslåinger. I Belgia, Tyskland, Finland, Ungarn, Polen og Sverige er det allerede foretatt større omstruktureringer.

De mest omfattende endringene har skjedd i Danmark, Estland, Finland og Latvia, skriver Times Higher Education. Også Norge trekkes frem som et land der universiteter svelger mindre institusjoner.