Flere studenter fullfører i tide
LUKK
Annonse
Annonse

Flere studenter fullfører i tide

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. mai 2020

Andelen studenter som i 2019 gjennomførte en utdanning, uten å bruke ekstra tid, gikk opp både på bachelor og master.

Det viser Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2020, som ble lagt frem i dag. Rapporten viser blant annet at:

  • Andelen bachelorgradsstudenter som fullførte på tre år økte fra 48,6 % i 2018 til 49,8 % i 2019. Det betyr at om lag 550 flere studenter gjennomførte på normert tid sammenlignet med året før.

    For mastergradsstudentene økte andelen fra 54,2 % i 2018 til 55,7 % i 2019. Det tilsvarer 170 flere studenter.

Det er flere enn dette som fullfører en utdanning, men de bruker lenger tid. For eksempel hadde 60 % av de som begynte på en bachelor i 2014 gjennomført en utdanning etter fire år. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Annonse

– Pilene peker i riktig retning, men det går for treigt. Jeg skulle gjerne sett at tallene var bedre. Regjeringen har justert systemet for hvordan universitetene og høyskolene finansieres, slik at de nå belønnes hvis studentene fullfører grader, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen.

Asheim håper trenden fortsetter, til tross for at det er en vanskelig vår for mange studenter og ansatte. 

– Koronakrisen har gjort det enda tydeligere hvor viktig det er å ha en utdanning, sier han.

Forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene

Rapporten viser også at det er store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene. For eksempel er det under 40 prosent som fullfører en bachelor på normert tid ved Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Fakta
Bachelorstudenter: % fullført på normert tid (2016-2019, statlige inst. )
UiO 34,6%
NMBU 36,6%
UiB 37,7%
USN 45,1%
UiT 46,7%
UiS 48,1%
NU 49,8%
NTNU 49,9%
HiM 52,2%
OsloMet 54,1%
HiØ 55,6%
UiA 55,7%
NHH 56,4%
HINN 56,4%
HVL 57,9%
HiVo 58,1%
NIH 62,9%
KHiO 69,4%

Asheim tror dette kan henge sammen med at en for en profesjonsutdanning er det tydeligere hva utdanningen kan brukes til i arbeidslivet, og det er et mer organisert opplegg under studiet. Han varsler en stortingsmelding om hvordan deler av høyere utdanning kan bli tettere knyttet til arbeidslivet, sier Asheim.

Rekordmange doktorgrader

Tilstandsrapporten viser også at antallet avlagte doktorgrader fortsetter å stige. Med 1583 avlagte doktorgrader i 2019 er det andre året på rad med rekordhøyt antall.

– Mange av doktorandene finner jobber utenfor akademia, så dette er ikke bare viktig for norsk forskning, men også for å styrke omstillingsevnen i arbeidslivet, sier Asheim.

Færre midlertidige stillinger

Universitets- og høyskolesektoren har fortsatt mange midlertidige stillinger, men fra 2018 til 2019 var det en nedgangen fra 15 prosent til 13,7.

– Det er en større nedgang enn tidligere, og det er jeg glad for.  Men vi er på ingen måte i mål. Min klare forventning, og det har jeg sagt tidligere, er at universitetene og høyskolene jobber enda bedre med dette i årene fremover, sier Asheim.

Andelen midlertidig ansatte i UH-sektoren har gått jevnt tilbake de siste ti årene, fra i underkant av 20 prosent i 2010 til i 15,5 prosent i 2019. Høyest er midlertidigheten for eksternt finansierte stillinger, med over 45 prosent for undervisnings- og forskerstillinger i 2019, står det i rapporten.
Samtidig er det her nedgangen er tydeligst, ned fra over 62 prosent i 2016 og 50 prosent i 2018.

Horisont 2020

EUs rammeprogram, Horisont 2020, er verdens største kilde til finansiering av forskning og innovasjon.

Forskningsmidlene fra EU til Norge økte med nesten 10 prosent fra 2018., ifølge pressemeldingen.

Det er Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i utdanningen) som utarbeider Tilstandsrapport for høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les også: