Flere vil bli sykepleier

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 19. april 2016

Søknadstallene til høyere utdanning viser endringer i studievalg. Sjekk de mest populære studiene her:

Flere enn noen gang søker om høyere utdanning viser tall fra Samordna Opptak. I alt 132000 har søkt seg til høyere utdanning i år, en økning på 3,2 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Vi er inne i en tøff omstillingsperiode for norsk økonomi, og det er derfor bra at så mange søker seg til høyere utdanning. Ikke overraskende er det spesielt stor søkning til studier hvor kandidatene har utsikter til trygg jobb i et fremtidig arbeidsmarked, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar.

Økning for helsefag

Særlig søknadene til helse- og sosialfag har økt mye sammenliknet med i fjor. Veksten for alle helsefagene er på 13 prosent, mens sykepleierutdanningen stiger mest med 20 prosent. Det er registrert nesten 15000 førstevalgsøkere til vel 4500 studieplasser innen sykepleierutdanningen.

– Regjeringen er opptatt av å sikre god kompetanse til helse- og omsorgstjenesten. Mange søkere lover godt for det viktige arbeidet med å skaffe befolkningen gode helsetjenester, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nedgang for teknologi

Samtidig opplever teknologifag en nedgang i antall søkere, som kan ha sammenheng med tilbakegangen i oljesektoren. I alt går antallet søkere til teknologifag ned med 4,4 prosent, samtidig som antall planlagte studieplasser har økt med nesten 6 prosent. Særlig maritime teknologifag opplever nedgang. Søknadene til maritime teknologistudier går ned med 16 prosent. Samtidig er søknadene til realfag stabil i forhold til i fjor.

– Søkning til realfagstudier er stabil, men skulle gjerne sett at vi hadde holdt nivået på søkningen til teknologistudiene. Vi trenger et betydelig antall teknologi- og realfagskandidater for å lykkes med den omstillingen og verdiskapningen samfunnet trenger fremover, sier Røe Isaksen.

20 mest populære studier i 2016: