Folkehelseinstituttet: – Vi har omprioritert ressurser for å sikre kapasitet

På tross av nedbemanninger er ikke smittevernberedskapen svekket, ifølge Folkehelseinstituttet.