Fakta

Array

 

NTNU informerte i februar om 300 nye studieplasser for internasjonale ingeniørstudenter, for å bidra med flere kandidater til et ingeniørtomt arbeidsmarkedet. Men på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås er situasjonen helt annerledes, skriver Teknisk ukeblad.

Krever fullfinansiering

– Vi har svært mange søkere for eksempel til slike studier som bygg og arkitektur, industriell økonomi, energi og miljøfysikk. Vi kan ta opp en håndfull flere ingeniørstudenter ved hvert opptak, men arealmessig vil det ganske snart nå en grense. Skal vi få til en vesentlig økning må det komme gjennom fullfinansierte studieplasser, sier Jarle Bjerkholt, som er instituttleder for matematiske realfag og teknologi (IMT) ved UMB

Trenger utbygging

Tidligere har ingeniørstudiene ved UMB også blitt tildelt noen ekstra studieplasser hvert år.

Men i 2011 fikk de ingen ekstra studieplasser. Ifølge Bjerkholt trengs det både mer fysisk plass og politisk velvilje slik at flere ingeniører kan utdannes ved universitetet. Han etterlyser mer fokus på utbygging av flere lesesaler, laboratorier og kollokvierom slik at man kan ta opp flere sivilingeniørstudenter.