– Norge kan få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

I fjor bestilte Nærings- og fiskeridepartementet en utredning om mulighetene for felles infrastruktur for og samlokalisering av det marine forskningsmiljøet i Bergen. Tirsdag kom utvalget med sin utredning.

Nytt storbygg

De har vurdert ulike alternativer, men har rangert samlokalisering og nybygg for Havforskningsinstituttet (HI), Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat (NIFES) og Fiskeridirektoratet øverst.

De foreslår altså et nytt storbygg for havforskningen i Bergen.

– En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier og andre arealer, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

Les også: Kritiserer Per Sandbergs syn på forskning

– Europas sterkeste klynge

Han mener en samlokalisering vil kunne bidra til styrking av fagmiljøer og mer tverrfaglig samarbeid.

– Blir dette fulgt opp, kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Totalt jobber 1219 ansatte i offentlige marine forskningsmiljøer i Bergen, inkludert Fiskeridirektoratet. Av disse vil 868 være samlet i det anbefalte nybygget.

Les også: Fiskarane hevdar at sildebestanden er fleire gonger større enn anslaga frå forskarane. Milliardar av kroner og truverdet til havforskinga står på spel.

Utdatert utstyr 

Utredningen er en oppfølging av Masterplan for marin forskning. Den er utarbeidet i regi av Statsbygg.  Flere av departementets marine FoU-virksomheter i Bergen har i dag små og lite hensiktsmessige lokaler, samt utdatert vitenskapelig utstyr, ifølge departementet. Spesielt har NIFES og Havforskningsinstituttet behov for mer funksjonelle lokaler.

Fakta

Dette er saken

  • Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt konseptvalgutredning fra Statsbygg om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen.
  • Samlokalisering og felles infrastruktur er vurdert for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Veterinærinstituttet, Nofima, det marine FoU-miljøet ved Universitetet i Bergen og Fiskeridirektoratet. 
  • Utvalget har vurdert en rekke konsepter. Den anbefaler et nybygg for Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet.

Fiskeriminister Per Sandberg understreker at anbefalingene fra utredningen nå skal kvalitetssikres. Deretter skal Regjeringen ta stilling til hvilket konsept de vil gå for. Utredningen har ikke tatt stilling til hvilken tomt som skal brukes.

Les også:

Forskningsforvirring fra Havforskningsinstituttet