Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

– Forferdelig høyt tempo

Av Forskerforum

Publisert 22. august 2016

Sakene står i kø etter fusjonsprosessen ved NTNU. Mange ansatte er urolige, sier Forskerforbundet.

 

– Vi kan ikke si at frykten og uroen vi varslet om før sommeren er dempet sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NTNU. Gry Eva Alterskjær til Universitetsavisa.

Avisa skriver at tillitsvalgte før sommeren varslet om at arbeidsmengden og tempoet var på grensen til det forsvarlige på grunn av arbeidet med fusjonen, campusprosjekt, avbyråkratisering og effektivisering. Til tross for at organisasjonsdirektør Ida Munkeby har uttalt at NTNU tar signalene på alvor, er arbeidssituasjonen fortsatt vanskelig, mener Alterskjær.

– Tempoet var forferdelig høyt, og det er det fortsatt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for en god arbeidssituasjon. Det er fryktelig mye som skjer fremover nå med for eksempel instituttstruktur, bemanningsplan og campusprosjekt. I tillegg har vi lokale lønnsforhandlinger i høst. Sakene står i kø, og det gjør utfordringene også, sier hun.

Ønsker godt samarbeid

Ledelsen og de tillitsvalgte har nylig hatt et nytt møte om situasjonen.

– Det er veldig viktig for NTNU å ha et godt samarbeidsklima med de tillitsvalgte, og det opplever jeg at vi har. Møtet i forrige uke var godt. Jeg er utrolig glad for innspillene vi har fått, og vi kommer til å holde øye med om det det er behov for flere møter i løpet av høsten, sier Munkeby.

Alterskjær sier hun opplever at ledelsen ønsker god dialog med de tillitsvalgte, men peker på at det er utfordrende å løse situasjonen med usikkerhet, uro og for høy arbeidsbelastning blant ansatte, så lenge NTNU kjører så mange forskjellige prosesser samtidig. Mye av uroen er knyttet til at mange har en uavklart arbeidssituasjon etter fusjonen.

– Det kan for eksempel være usikkert hvor de skal ha kontorplass, og ansatte er redde for å havne i kompetansebanken, fordi det er usikkerhet om man blir tilstrekkelig sett og ivaretatt. Noen tenker at det er første skritt på vei til å miste jobben, sier hun.

Syk av arbeidsbelastningen

Alterskjær sier arbeidsbelastningen på en del ansatte har vært stor over tid. Mange har strukket seg langt for arbeidsgiver, og noen er blitt syke, sier hun til Universitetsavisa.

– Spørsmålet er hvor lenge dette er en holdbar situasjon. Vi kan ikke ha det slik at folk jobber mye utover normal arbeidstid over tid. Samtidig må vi finne ut hvordan vi kan få ansatte til å være mindre bekymret. Det har vi ikke funnet svaret på ennå.

Munkeby sier til Universitetsavisa at hun er klar over at mange kjenner på usikkerhet foran de omstillingene NTNU står overfor, og at dette kanskje spesielt gjelder administrativt ansatte.

– Derfor er vi fra ledelsens side opptatt av og jobber intenst med å sikre god og tydelig kommunikasjon, forutsigbare prosesser og fortsatt god dialog med de tillitsvalgte i det videre arbeidet.