Forskarar stemmer ikkje som folk flest

Sjå kva for parti forskarane stemmer, og kvifor. – Eg var i tvil, seier Thomas Hylland Eriksen.