Forsker

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning  søker

FORSKER

Vi søker forsker med erfaring innenfor kirke-, religions- og livssynsforskning. KIFOs forskere har et høyt publiseringsnivå og setter ofte dagsorden i offentlige debatter. Vi har også et stort faglig nettverk og deltar i internasjonale forskningsprosjekter. Søkere kan ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn. Førstestillingskompetanse og kvantitativ metodekompetanse er ønskelig.

Fullstendig utlysning:www.kifo.no  

Informasjon:aanund.brottveit@kifo.no  tlf. 23 33 47 25 

SØK HER!