Forsker – Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet er en møteplass for grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i fire faggrupper og forsker innenfor temaene; arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati.

Vi søker forsker med kompetanse innen valgforskning og politikk

Valgforskningsprogrammet ved ISF har forsket på norske valg, velgeratferd, holdningsendringer og politisk endring helt siden stortingsvalget i 1957. I dag er dette forskningsprogrammet mer omfattende enn på lenge, og forskningen er et viktig kunnskapsgrunnlag i flere deler av det norske samfunnet. Programmet ledes av ISF, men har utstrakt samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal nå ansette en forsker med kompetanse innen valg, politisk atferd og surveymetodikk, som vil være en del av valgforskningsprogrammet fremover.

Instituttet er organisert i fire forskningsgrupper, og den som tilsettes vil inngå i forskningsgruppen Politikk, demokrati og sivilsamfunn. Samarbeid er viktig for instituttet, og den som tilsettes må ha gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i tverrfaglige fellesskap

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en forsker med solid metodisk og praktisk kompetanse på surveyforskning spesielt, og statistisk analyse generelt.

  • Erfaring med analyse av stemmegivning, politisk deltakelse, holdninger, valgresultater og valgordninger vil tillegges stor vekt.
  • Doktorgrad i statsvitenskap, sosiologi eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fag. Dersom doktorgrad ikke er oppnådd ved søknadstidspunktet må avhandling være levert innen tiltredelse. Tilsetting skjer i så fall med forbehold om at graden oppnås.
  • Vi forventer at vår nye kollega også skal bidra til andre forskningsprosjekter ved instituttet, i tillegg til å delta i søknadsprosesser innen bredere tematiske områder.
  • Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

Vi kan tilby spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i Statens Pensjonskasse og gode forsikringsordninger. Lønnsplassering etter forskerkompetanse i henhold til gjeldende lønnssystem. Ønsket tiltredelse er 1. august 2018.

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelige arbeider sendes elektronisk via denne siden. Søknadsfrist: 30.04.2018.

Kontaktpersoner:

  • Kari Steen-Johnsen, forskningsleder for gruppe for politikk, demokrati og sivilsamfunn: kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no, telefon 90649417
  • Johannes Bergh, prosjektleder for Stortingsvalgundersøkelsen: johannes.bergh@samfunnsforskning.no, telefon 94388242

Om oss

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet er en møteplass for grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i fire faggrupper og forsker innenfor temaene; arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati.

Søk stillingen her

Du kan lese mer om oss på våre nettsider: www.samfunnsforskning.no